Giới thiệu khái quat về cấu tạo và nguyên lý của bể Anoxic

Giới thiệu khái quat về cấu tạo và nguyên lý của bể Anoxic

Cấu tạo và nguyên lý của bể Anoxic

Bể Anoxic là gì?

Bạn có biết rằng, bể Anoxic là một trong những giai đoạn xử lý nước thải của công nghệ AAO? Bạn có biết bể Anoxic là gì không?

Bể Anoxic hay còn gọi là bể lên men là hệ thống bể xử lý Nito trong nước thải bằng các phương pháp sinh học. Công nghệ xử lý được áp dụng trong bể Anoxic thường là Nitrat hóa và khử Nitrat. Bể thiếu khí Anoxic còn có cả chức năng xử lý Phốt pho. Ở bể này việc xử lý chất thải sẽ diễn ra các quá trình như lên men, cắt mạch, khử Nitrat thành Nito,…..

Quá trình xử lý cũng như các phản ứng hóa học diễn ra trong bể Anoxic sẽ được chúng tôi cung cấp tới các bạn lần lượt trong nội dung bài viết.

Xem thêm: thông tắc bồn cầu 

Cấu tạo và nguyên lý của bể Anoxic
Cấu tạo và nguyên lý của bể Anoxic

Bể Anoxic kết hợp Aerotank

Trong công nghệ xử lý nước thải, việc sử dụng bể Anoxic kết hợp bể Aerotank là vấn đề không thể bỏ qua. Tùy thuộc vào từng công nghệ mà bể Anoxic có thể đặt trước hoặc đặt sau bể Aerotank.

Nếu đặt bể thiếu khí Anoxic đặt trước bể hiếu khí Aerotank thì trong quá trình xử lý ta sẽ không cần bổ sung thêm chất hữu cơ. Cùng với đó, lưu lượng DO cũng dễ dàng kiểm soát hơn. Tuy nhiên, ở vị trí này thì hàm lượng Ni tơ đầu vào thấp nên cần phải hồi lưu nước thải từ bể hiếu khí về bể thiếu khí Anoxic.

Còn khi bể Anoxic kết hợp Aerotank mà đặt bể thiếu khí sau khỉ hiếu khí thì chúng ta lại có thể khắc phục được nhược điểm là nước có thể tự chảy nên không cần hồi lưu nước thải từ bể Aerotank về bể thiếu khí. Tuy nhiên, với vị trí này thì ta lại cần phải bổ sung chất hữu cơ vào bể đồng thời sục khí sau bể Anoxic thì mới có thể loại bỏ khí Ni tơ. Nếu bạn không sục khí thì sẽ dẫn tới tình trạng bùn bị nổi lên ở một số khu vực trong bể lắng.

Nguyên lý của bể Anoxic

Trường hợp thiếu oxy, các loại vi khuẩn khử nitơrat denitrificans (dạng kỵ khí tùy tiện) sẽ tách oxy của nitơrat và nitrit để oxy hóa chất hữu cơ. Nitơ phân tử tạo thành trong quá trình này sẽ thoát ra khỏi nước.

Quá trình chuyển: NO3 – NO2 – NO – N2O – N2 (NO, N2O, N2: dạng khí)

Tuy nhiên để cho quá trình này diễn ra thì cần phải xảy ra thêm 2 quá trình Nitrit hóa và Nitrat hóa ở điều điện hiếu khí nhe.

  • Quá trình nitrit hóa: NH4 + O2 —Nitrosomonas—> NO2-
  • Quá trình nitrat hóa: NH4 + O2 —Nitrobacter—> NO3-
Phương trình phản ứng:
55NH4+ + 76O2 +5CO2 —Nitrosomonas—> C5H7NO2 + 54NO2- + 52H2O + 109 H+
400NO2- + 10 O2 + NH3 + 2H2O + 5CO2 —Nitrobacter—> C5H7NO2+ 400NO3-

Nhưng để xử lý được Nitơ cũng đòi hỏi có nguồn Cacbon để tổng hợp tế bào. Do nước thải đã được nitrat hóa thường chứa ít vật chất chứa Cacbon nên đòi hỏi phải bổ sung thêm nguồn Cacbon từ ngoài vào. Trong một số hệ khử nitrit sinh học, nước thải chảy tới hoặc tế bào chất thường là nguồn cung cấp Cacbon cần thiết. Khi xử lý nước thải công nghiệp thường thiếu Cacbon hữu cơ nên người ta thường dung CH3OH rượu metylic làm nguồn Cacbon bổ sung. Nước thải công nghiệp nếu nghèo chất dinh dưỡng nhưng lại chứa Cacbon hữu cơ thì cũng có thể hòa trộn vào.

Ưu điểm:

  • Khử được nitơ trong nước thải dòng ra
  • Hiệu suất khử BOD tăng do các chất hữu cơ tiếp tục bị oxy hóa trong quá trình khử
  • nitơrat.
  • Giảm được lượng bùn dư trong bể lắng đợt hai.
  • Làm tăng khả năng lắng và hạn chế độ trương của bùn hệ thống
  • Làm tăng pH của nước thải sau xử lý

Quá trình loại bỏ chất dinh dưỡng phospho

Photpho xuất hiện trong nước thải ở dạng PO4 3- hoặc poli photphat P2O7 hoặc dạng photpho liên kết hữu cơ. Hai dạng sau chiếm khoảng 70% trong nước thải.

Các dạng tồn tại của P thường dùng các loại hợp chất keo tụ gốc Fe, Al,…để loại bỏ nhưng giá thành đắt, tạo thành bùn chứa tạp chất hóa học,…

Vi khuẩn Acinetobater là 1 trong những sinh vật đầu tiên có trách nhiệm khử P, chúng có khả năng tích lũy poliphotphat trong sinh khối tương đối cao (2-5%).

Khả năng lấy Phospho của vi khuẩn kỵ khí tùy tiện Acinebacter sẽ tăng lên rất nhiều khi cho nó luân chuyển các điều kiện hiếu khí, kỵ khí.

0965466634